Sesiunea de comunicări științifice ”Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale” organizată în cadrul Conferinței internaționale Quality of Life: a Challenge for Social Policy

Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română 22 Aprilie 2015, București

Avem plăcerea să vă anunțăm organizarea sesiunii de comunicări științifice ”Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale”, organizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086 ”Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, ce va avea loc în data de 22 aprilie 2015 la Institutul de Cercetare a Calității Vieții (Calea 13 Septembrie, nr.13, București).

Evenimentul este adresat doctoranzilor ce sunt beneficiari în cadrul proiectului și urmărește să asigure cadrul formal de prezentare a rezultatelor de cercetare și de ghidare a doctoranzilor pentru etapele ulterioare de pregătire individuală. Se încurajează înscrierea participanților cu prezentări cu tematică interdisciplinară și pluridisciplinară, în vederea facilitării schimbului de informații între specialiști provenind din domenii științifice variate.

Doctoranzii interesați sunt rugați să se înscrie cu un abstract de 250-300 de cuvinte, în limba română. Acesta trebuie completat, împreună cu datele autorului, în formularul atașat și trimis pe adresa posdru141086@gmail.com până cel târziu la data de 31 ianuarie 2015.

Nu se percepe taxă de participare.

Nu se decontează costurile de deplasare și transport.

Termene limită:

31 ianuarie 2015: trimiterea abstractelor

23 februarie 2015: notificarea acceptării lucrărilor

22 aprilie 2015: înregistrarea participanților și organizarea sesiunii de comunicări științifice.

Anunț: termenul limită pentru trimiterea abstractelor a fost prelungit până pe data de 15 februarie 2015.

A fost publicat programul Sesiunii de comunicări ”Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale”, organizată în cadrul Conferinței internaționale Quality of Life: a Challenge for Social Policy, Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română, 22 Aprilie 2015, București. Acesta poate fi consultat aici.